Historie města

 

Dnešní město s téměř 90 tisíci obyvatel vzniklo z původního slovanského hradiště, umístěného na kopci zvaném Wzgórze Krzywoustego (Vrch Křivoústého), u soutoku řeky Bobr a Kamienna.

Město bylo založeno na přelomu 11. a 12. století (jak praví tradice v letech 1108 - 1111) a je spojováno s osobou knížete Boleslava Křivoústého. Na úpatí hradiště vznikla řemeslnicko-tržní osada, která před rokem 1288 získala magdeburská městská privilegia. Její výhodná poloha na křižovatce důležitých obchodních cest z Čech a Německa jí umožnila dynamický rozvoj. Mladé město získalo od slezských panovníků řadu privilegií a v dalších staletích pak proslulo výrobou a vývozem plátna. Bylo také hornickým a hutnickým střediskem, které fungovalo tak, že suroviny byly dovážené z nedalekých Kowar.

Roku 1392 přešla Jelení Hora pod českou nadvládu.  V roce 1527, po smrti krále Ludvíka posledního Jagellonce na českém trůně, se město ocitlo uvnitř hranic habsburské monarchie. Dalším obratem v dějinách bylo vypuknutí krvavé třicetileté války (1618-1648), po níž se město zvedlo díky výrobě lnu. 18. století bylo ve znamení prudkého rozvoje cestovního ruchu a zájmu o hory obklopující Jelenohorskou kotlinu. To pomohlo obyvatelům překonat další krizi, tentokrát způsobenou slezskými válkami. Jejich politickým následkem bylo připojení Jelení Hory k Prusku a pak k Německu. Tato situace přetrvávala až do konce 2. světové války. Válka se města nijak nedotkla a roku 1947 se město stalo samostatným. Poválečný urbanistický a průmyslový rozvoj přispěl k tomu, že po právní reformě státu v roce 1975 se Jelení Hora stala vojvodským městem. Nyní je to město s tzv. statusem městského okresu.

V posledních letech došlo k pozitivním změnám, což můžeme zhlédnout při procházce centrem, kde je vidět řada rekonstruovaných domů, památek a nová zelená prostranství. To vše přispívá k vytváření nového charakteru Jelení Hory, které se právem říká „Perla Krkonoš". Nyní má město následující městské části: Maciejowa, Czarne, Goduszyn, Cieplice (čes. Teplice) , Sobieszów a Jagniątków.

Jeleni Hora - zeměpisná poloha