Kostel sv. Martina

 

Kostel pochází z doby kolem roku 1305, i když první zmínka o něm je až z roku 1380. Byl tehdy zasvěcen svaté Barboře. V roce 1520 byl převzat protestanty, kteří jej přestavěli v duchu renesance. V roce 1654 se chrám vrací do rukou katolíků, kteří jej zasvěcují svatému Martinu. V letech 1778-1782 cisterciáci přestavují kostel v barokním slohu a dávají mu dobové vybavení. Provedením oltářů byl pověřen Augustyn Wagner z Jelení Hory a obrazy do nich namaloval vratislavský malíř Kynast. Ve stejné době vzniká dřevěná křtitelnice a kazatelna. Klasicistní varhanní prospekt a varhany pocházejí z let 1873. V letech 1887-1888 oltářní obrazy přemaloval malíř Hieronim Richter. Vitráže byly provedeny v roce 1921.
 
Kostel byl postaven na obdélníkovém půdorysu z lámaného kamene. Hlavní loď má rozměry 21 na 15 m, z východní strany přiléhající presbytář spolu se sakristií 13 na 15 m. Celek pokrývá sedlová střecha pokrytá taškami. Před vstupem do kostela stojí na podstavcích sochy svatých Floriána a Leonarda z roku 1803. Pravděpodobně z konce šestnáctého pochází oddělená zvonice, která byla ovšem zcela přestavěna v letech 1647-1653. Visí v ní zvon vyrobený ze starého děla z hradu Chojnik. V letech 1974-1975 byl zlikvidován hřbitov kolem kostela, po němž zbylo několik málo epitafů ve zdi chrámu.