Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

 

Kostel postavili v roce 1745 evangelíci se souhlasem pruského krále. Stavbu stěn řídil místní mistr Jerzy Porrmann, a střecha s věží jsou dílem tesaře ze Zachelmí Gottfrieda Materna. V roce 1750 byl interiér chrámu zastavěn dřevěnými galeriemi a v roce 1796 byla dostavěna sakristie. Teprve v roce 1807 se na střeše na sanktusníku objevily hodiny.
Kostel od svého založení v polovině 18.stol. do roku 1946 sloužil věřícím evangelického vyznání a dodnes se dochovalo několik prvků charakteristických pro protestantské stavby. Nyní slouží římskokatolické farnosti v Sobieszowě. Jednoduchý interiér kostela zdobí bohatý oltář a kazatelna a zvláštní půvab vytvářejí stropní iluzionistické malby. Celek doplňují mimořádně cenné varhany.