Dlouhý dům

 

Klášterní budova pochází z období 1671-1684 a je skromnou dvoupodlažní stavbou s ochozem. V současné době je užívána shromážděním Otců Piaristů, kteří spravují kostel sv. Jana Křtitele.
Okázalejší je tzv. Dlouhý dům (Długi Dom), postavený cisterciáky v letech 1689-93 na základech starší stavby z 16. stol. Byl postaven ve stylu raného baroka a dodnes se jeho prvky zachovaly na čelní fasádě. Vznikl s myšlenkou na lázeňské hosty, kteří přijížděli „k vodám” - byla to první lázeňská budova v Cieplicích. Po zrušení zákona v roce 1810 jej koupili Schaffgotschové a umístili v něm svou sbírku knih a také bohaté sbírky přírodních exponátů, minerálů, zbraní, uměleckých děl a rodinných památek. Po druhé světové válce budovu převzaly Lázně Cieplice a zřídily v ní kanceláře a lékařské ordinace.
Ke klášterním budovám patří i pavilon u pramene „Marysieńka”, postavený v roce 1710, přestavěný pak sto let později, kdy byl uzavřen kopulí.
Naproti Dlouhého domu, u mostu na řece Kamienna, stojí za povšimnutí socha sv. Jana Nepomuckého z 18. stol., postavená hrabětem Schaffgotschem.