Kostel svatých Petra a Pavla

 

První zmínka o kostele pochází z roku 1319. S nejvyšší pravděpodobností byl zřízen nákladem Zedlitzů, tehdejších majitelů vesnice. Po smrti posledního katolického faráře v roce 1538 přešel do rukou protestantů. V roce 1622 jej přestavěli evangelíci, a již roku 1654 byl navrácen katolíkům, kteři jej až v roce 1681 rekonstruují po devastaci za třicetileté války. V roce 1707 během opravy kostelní věže byla na jejím vrcholu umístěna dodnes dochovaná kovová korouhvička s datem stavby a písmeny “FFFV”. Polská katolická farnost tu byla obnovena v roce 1946.
Kostel je malá, jednolodní goticko-renesanční stavba, vystavěná na obdélníkovém půdorysu. Z jihu k němu přiléhá sakristie. Interiér má barokní výzdobu se třema barokními oltáři a kazatelnou z poloviny osmnáctého století. Nad vchodem je varhanní prospekt. Kostel se hřbitovem vedle něj je obklopen kamennou zdí s obrannými prvky. Zachovala se i jedna bašta.