Kostel Povýšení svatého Kříže

 

Chrám vznikl jako projev milosti 
rakouského katolického císaře vůči slezským evangelíkům. Na základě dohody, uzavřené po náboženské válce v Altranstädtu, získali právo na výstavbu šesti kostelů na území Slezska, které bylo v té době pod rakouskou vládou.
Projekt kostela zpracoval architekt Martin Frantz z Tallinu. Stavební práce trvaly devět let (1709 – 1718) a nově postavený kostel neuvěřitelně připomínal svůj prvotní vzor – kostel sv. Kateřiny ve Stockholmu (dílo téhož projektanta). Stavba má půdorys kříže a je ukončená kopulí.
Interiér je vybaven třemi podlažími empor, které byly schopny pojmout více než 2 000 věřících. Balustrády jsou zdobeny citáty a malbami s výjevy ze Starého a Nového zákona. Oltář, společně s nad ním umístěnými varhanami, tvoří rozvinutý, překrásně zdobený architektonický celek. 
Samotný vysoce kvalitní nástroj věnoval bohatý měšťan Christian Menzel a dodnes okouzluje svým zvukem. Dalšími mistrovskými díly v interiéru chrámu jsou kazatelna vytesaná z pískovce a mramorová křtitelnice.
Park kolem kostela je územím bývalého hřbitova. Z dob jeho existence se dochoval soubor hrobních kaplí z 18. stol., ve kterých jsou uloženy pozůstatky bohatých měšťanů a jejich rodin.
Na území patřícímu ke kostelu také stojí soudobé pomníky a je zde také vyznačen zeměpisný bod označující střed města.
 Po prohlídce kostela se vracíme na ul. 1. Maja, směřujeme vlevo a cestou míjíme výjimečně honosné sídlo Jelenohorského kulturního centra, kdysi hotel „Pod Brązowym Jeleniem” („U hnědého jelena”). Přejdeme přes křižovatku s ul. Wojska Polskiego a odbočíme doprava na ul. Jana Kochanowskiego, abychom po několika minutách chůze došli k budově, kde nyní sídlí střední školy (Zespół Szkół Licealnych nr 1).