Hradby

 

Jelení Hora byla téměř od svého vzniku, a zcela jistě od čtrnáctého století, obehnána dvojitými obrannými hradbami. Z nižší vnější zdi se stal suchý příkop, a vnitřní byla posílena 36 baštami. Tři městské brány (Długa, Wojanowska i Zamkowa) měly své vlastní věže, bastiony a barbakány. Dodnes se zachovaly jen fragmenty tohoto opevnění: Wojanowská věž s baštou skrývající kapli sv. Anny, četné kusy zdí zabudovaných do pozdějších staveb na ulici Jelenia a dva samostatné objekty - Baszta Zamkowa a tzv. „Baszta Grodzka”.
Baszta Zamkowa, postavená ve čtrnáctém století, se zhroutila po požáru v roce 1550. Současná stavba je válec (o průměru 7,57 m) s osmibokou nástavbou, pod níž byla umístěna vyhlídková galerie s balustrádou. Na kovové korouhvičce na štítu vidíme vyobrazení jelena a datum stavby “1584”. V třetím a čtvrtém patře jsou vidět střílny ve tvaru kříže, jimiž se dalo střílet z děl. Protože brána, u níž věž stála, uzavírala cestu vedoucí k hradu, který stával na Wzgórzu Krzywoustego (Pahorku Krzywoustého), dostala jméno “Zamkowa” (polské “zamek” - hrad). Brána byla zbořena v roce 1833 a věž byla ponechána jako vyhlídka.
„Baszta Grodzka”, jejíž název pochází od umístění na ulici Grodzka, vznikla v patnáctém století jako jedna z 36 bašt, posilujících městské hradby. V osmnáctém století spolu s tehdy postavenou dostavbou  sloužila jako obytný prostor. Vstup do “bašty” vede přes barokní portál (přenesený ze zbořeného domu), na němž je umístěno datum 1679. Vedle byly do zdi zazděny tři barokní architektonické detaily z dnes již neexistujících okolních budov.