Kaple sv. Anny

 

První bašta zde byla vybudována v 15. stol. jako jedna z obranných částí Wojanowské brány. V roce 1554 prošla celkovou přestavbou a poté začala plnit dvojí funkci – opevnění i kaple. 
Bohužel objekt nepřežil třicetiletou válku - v roce 1634 shořel při velkém požáru města. Zhruba o sto let později (1709 – 1715) byla obnovena podle projektu architekta Kaspra Jentsche.
Z této doby pochází skromné vybavení kaple, mimo jiné barokní malba na oltáři, na které je znázorněna patronka chrámu Svatá Anna s Marií a děťátkem Ježíšem, společně se svatými Jáchymem a Josefem.
Původní určení budovy dodnes dokazují střelecké otvory (tzv. klíčové střílny), které můžeme spatřit ve zdech kaple. Na východní stěně si také můžeme povšimnout tabule připomínající výročí 840. let města a níže poškozeného smírčího kříže.
Když projdeme Wojanowskou bránou a pokračujeme ul. 1. Maja, můžeme obdivovat historické domy, jejichž velmi zajímavé a bohatě zdobené fasády pocházejí z 19. a 20. stol. Na některých budovách se dochovaly již dříve zmíněné (v části „Jelenohorské tramvaje“) úchyty pro trakce v podobě rozet. Po několika minutách chůze přicházíme ke kostelu zasvěcenému svatým Petru a Pavlovi, který nyní patří pravoslavné církvi.