Radnice

 

Centrální části dominuje náměstí budova radnice. Celé náměstí je obklopeno barokními historickými domy s podloubím, které je důkazem původní obchodní funkce tohoto místa. Domy na náměstí obývali nejbohatší měšťané – kupci, řemeslníci a majitelé krámků – na což poukazovala kdysi bohatá výzdoba fasád domů, odstraněná při rekonstrukci v šedesátých letech 20. stol. V podloubí byly krámky tkalců a soukeníků, stánky s chlebem a jatka. 
 

 
Městská radnice a „Sedm domů“
Současná podoba budovy radnice pochází z 18. stol. Chceme-li poznat dřívější dějiny sídla vedení města, musíme sejít do sklepení, kde se dochovaly gotické a renesanční pozůstatky původních staveb. Vznik první z nich se datuje do druhé poloviny 14. stol., avšak zděné sídlo městské rady bylo postaveno teprve na počátku 16. stol., na dnešním hlavním náměstí. Následné požáry ve městě zapříčinily, že i přes opravy budova nepřežila působení zubu času. Stávající radnice byla postavena v letech 1744-1749 v klasicistním stylu.
Počátkem 20. stol. byly pro potřeby vedení města vykoupeny a přičleněny k radnici sousední budovy (tzv. „Sedm domů“). Jistou nevýhodou, která znemožňovala spojení hlavní budovy s těmito domy, byla tramvajová trať, která vedla mezi radnicí a těmito budovami. Tento problém byl vyřešen tak, že na úrovni 1. patra byla postavena krytá chodba.
V této rozšířené formě přetrvala radnice dodnes. Dvoupodlažní budova je zakončena věží s cibulovitou kopulí, věžními hodinami a ochozem, ze kterého kdysi zaznívala městská znělka. Dovnitř vedou dva vchody. Nad jižním se nachází latinský nápis, který hovoří o tom, že „Město vybudoval Boleslav Křivoústý v roce 1108“. Při prohlídce interiéru radnice doporučujeme věnovat pozornost sochám Ernsta Rülkeho (učitele proslulé cieplické řezbářské školy), které zdobí zábradlí schodiště a plastice v Zasedací místnosti. Zajímavá je ještě jedna vzpomínka na dávné doby – objevena v době nedávné rekonstrukce, středověká studna.
Po staletí plnila radnice různé funkce – především byla sídlem vedení města a místem jednání městské rady, ale sídlily tam i jiné, pro město důležité instituce – soud, archív a pokladnice. Dnes na radnici sídlí Městský úřad, Městské zastupitelstvo a matrika.
 
Jelenohorské tramvaje
V letech 1897 -1969 jezdily na území Jelení Hory tramvaje. Dnes po nich zůstalo jen málo stop – část kolejiště a tabulka zazděná do zdi radnice pod chodbou spojující radnici se „Sedmi domy“ u příležitosti stého výročí zprovoznění první tramvajové linky, rozety dochované na některých domech sloužící jako úchyty trakce a také tramvajové vagonky, z nichž jeden stojí u severního vchodu do radnice a plní funkci stánku se suvenýry (dva další stojí před vozovnou MHD na ulici Wolności a v Podgorzyně na autobusové točně).
 
Fontána s Neptunem
Přímo u budovy radnice stojí fontána se sochou Neptuna – krále moří, což v pásmu ležícím na úpatí několika hor může oprávněně vzbuzovat údiv návštěvníků. Socha má připomínat historické dobré obchodní vztahy městských kupců se zámořskými zeměmi. Kašna byla postavena v 19. století na místě bývalé městské studny.
Náměstí Plac Ratuszowy opouštíme ulicí Marii Konopnickiej, abychom po několika krocích odbočili do ulice Boczna a došli k nejstaršímu jelenohorskému chrámu - Bazilika Svatého Erasma A Pankráce