Grodzká bašta

 

Byla postavena v 15. stol. jako jedna ze 36 bašt, jejichž cílem bylo zpevnění městských hradeb. Tuto funkci plnila poměrně krátce, něboť již v 17. stol.byla přestavěna pro bytové účely. V následujícím století zcela ztratila svůj původní význam, byla přestavěna a přešla do rukou soukromých majitelů. Bydlelo zde, mimo jiné, několik kupců a také významní občané, jako poštmistr nebo městský lékař.
Po roce 1945 zde byly městské komunální byty a od sedmdesátých let 20. stol. v ní sídlily instituce spojené s kulturou – nacházel se tu, mimo jiné, Dům tvůrčích svazů (Dom Związków Twórczych), redakce měsíčníku „Karkonosze“, a v poslední době Kulturní a informační turistické centrum. Dnes je zde umělecký ateliér, kde se konají workshopy tavení skla, vitráží, kresby a malířství.
V současné podobě se jedná o poloviční baštu s vestaveným bytovým domem hrázděné konstrukce. Vchod do věže zdobí barokní portál s vytesaným letopočtem 1679, pocházejícím  z již neexistujícího domu, stávajícího na ul. Grodzka. Po původní zástavbě zůstaly ještě tři jiné detaily, zazděné vedle vchodu. 
Pokračujeme dál ul. Grodzka a dojdeme k srdci Jelení Hory – historickému náměstí.Právě zde se v dávných dobách sbíhaly nejvýznamnější cesty, rozvíjel se obchod a soustřeďovalo kulturní a společenské dění města. Dnešní náměstí Plac Ratuszowy plní reprezentační funkci, konají se zde kulturní akce a v podloubí historických domů je možno si odpočinout při šálku kávy nebo čaje nebo se občerstvit v jedné z mnoha restaurací a využít nabídky obchodů.